تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت دوم

تاپ ناچ فاندامنتال - یونیت دوم عنوان : درباره مردم / اشخاص اهداف درس : معرفی کردن دیگران گفتن نام و نام خانوادگی خود به دیگران گرفتن اطلاعات تماس دیگران…

ادامه خواندن تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت دوم

تاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی

  مجموعه : تاپ ناچ – فاندامنتال عنوان درس : خوش آمدگویی اهداف درس : خود را معرفی کنید. با مردم احوالپرسی نمایید. خداحافظی کنید. در این درس فرا می…

ادامه خواندن تاپ ناچ.فاندامنتال.خوش آمدگویی