تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت دوم

تاپ ناچ فاندامنتال - یونیت دوم عنوان : درباره مردم / اشخاص اهداف درس : معرفی کردن دیگران گفتن نام و نام خانوادگی خود به دیگران گرفتن اطلاعات تماس دیگران

ادامه خواندنتاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت دوم