تاپ ناچ.سطح سه.یونیت دوم

تاپ ناچ – سطح سه - یونیت دوم موارد/مطالب مربوط به سلامتی اهداف درس : نشان دادن نگرانی و پیشنهاد کمک به دیگران تعیین ملاقات پزشکی یا دندانپزشکی گفتگو درباره…

ادامه خواندن تاپ ناچ.سطح سه.یونیت دوم