تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت سوم

تاپ ناچ فاندامنتال - یونیت سوم مکان ها و چگونگی رفتن به آنها اهداف درس : صحبت کردن درباره موقعیت ها بحث و گفتگو درباره چگونگی رفتن به یک مکان…

ادامه خواندن تاپ ناچ.فاندامنتال.یونیت سوم