به سایت انگلیسی برای همه خوش آمدید

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و نهم تا سی و دوم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-29-32.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس بیست و نهم تا سی و دوم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های بیست و…

ادامه مطلب

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و پنجم تا بیست و هشتم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-25-28.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس بیست و پنجم تا بیست و هشتم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های بیست و…

ادامه مطلب

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و یکم تا بیست و چهارم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-21-24.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس بیست و یکم تا بیست و چهارم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های بیست ویکم…

ادامه مطلب

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس هفدهم تا بیستم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-17-20.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس هفدهم تا بیستم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های هفدهم تا بیستم از کتاب دانش…

ادامه مطلب

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس سیزدهم تا شانزدهم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-13-16.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس سیزدهم تا شانزدهم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های سیزدهم تا شانزدهم از کتاب دانش…

ادامه مطلب

تشریح مجموعه Speak now 1- دروس نهم تا دوازدهم

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SPN1/SPN-1-Units-9-12.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  دروس نهم تا دوازدهم-تشریح نکات کتاب دانش آموز:1 در درس های نهم تا دوازدهم از کتاب دانش…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
بستن منو