به سایت انگلیسی برای همه خوش آمدید

آموزش کامل کتاب استارتر،توضیح مفاهیم گرامری،جمله سازی
complete training course for person to person

درس پنجم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس پنجم کتاب استارتر

درس پنجم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس پنجم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : بیان ساعت،بیان کارهای روتین روزمره و هفتگی،قرار ملاقات شیوه مطالعه درس پنجم کتاب…

ادامه مطلب
درس چهارم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس چهارم کتاب استارتر

درس چهارم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس چهارم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : توصیف رنگ ها ،مشخصات ظاهری دیگران،خرید لباس شیوه مطالعه درس چهارم کتاب استارتر…

ادامه مطلب
درس دوم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس دوم کتاب استارتر

درس دوم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس دوم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : شناسایی اشیاء،موقعیت قرارگیری اشیاء، تحسین وضعیت ظاهری و بیان پوشش دیگران شیوه…

ادامه مطلب
درس اول کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس اول کتاب پرسون تو پرسون

درس اول کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس اول کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : معرفی خود و دیگران،احوال پرسی،کسب اطلاعات درباره دیگران شیوه مطالعه درس اول کتاب…

ادامه مطلب
بستن منو