به سایت انگلیسی برای همه خوش آمدید

آموزش کامل کتاب استارتر،توضیح مفاهیم گرامری،جمله سازی
complete training course for person to person

درس یازدهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس یازدهم کتاب استارتر

درس یازدهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس یازدهم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : قرض گرفتن یا قرض دادن چیزی،رد کردن یا پذیرفتن درخواست شیوه مطالعه درس…

ادامه مطلب
درس دهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس دهم کتاب استارتر

درس دهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس دهم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : آدرس دادن و اصطلاحات مربوطه،کاربرد حروف اضافه شیوه مطالعه درس دهم کتاب استارتر…

ادامه مطلب
درس نهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person
درس نهم کتاب استارتر

درس نهم کتاب استارتر پرسون تو پرسون person to person

درس نهم کتاب استارتر مجموعه : پرسون تو پرسون کتاب : استارتر مدرس: استاد باقری موضوع درس : صفات و خصوصیات افراد،گفتگو درباره توانمندیهای شخصی شیوه مطالعه درس نهم کتاب استارتر…

ادامه مطلب
بستن منو