speak now 1

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و نهم تا سی و دوم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های بیست و نهم تا سی و دوم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و پنجم تا بیست و هشتم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های بیست و پنجم تا بیست و هشتم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس بیست و یکم تا بیست و چهارم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های بیست ویکم تا بیست و چهارم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر در…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس هفدهم تا بیستم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های هفدهم تا بیستم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر در مکالمات و تمارین…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 1 – دروس سیزدهم تا شانزدهم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های سیزدهم تا شانزدهم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر در مکالمات و تمارین…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 1- دروس نهم تا دوازدهم

کتاب دانش آموز:۱ در درس های نهم تا دوازدهم از کتاب دانش آموز ۱ مباحث زیر در مکالمات و تمارین…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن