مکالمات ویدیویی

تشریح مجموعه Speak now 4- دروس بیست و نهم تا سی و دوم

 موضوعات کتاب دانش آموز: ۴ speak now  در درس های بیست و نهم تا سی و دوم از کتاب دانش…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 4 دروس بیست و پنجم تا بیست و هشتم

تشریح مجموعه Speak now 4 کتاب دانش آموز تشریح مجموعه Speak now 4  در درس های بیست و پنجم تا بیست…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 4- دروس بیست و یکم تا بیست و چهارم

کتاب دانش آموز: ۴ در درس های بیست و یکم تا بیست وچهارم از کتاب دانش آموز ۴ مباحث زیر…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 4- دروس هفدهم تا بیستم

کتاب دانش آموز: ۴ در درس های هفدهم تا بیستم از کتاب دانش آموز ۴ مباحث زیر در مکالمات و…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 4- دروس سیزدهم تا شانزدهم

کتاب دانش آموز: ۴ در درس های سیزدهم تا شانزدهم از کتاب دانش آموز ۴ مباحث زیر در مکالمات و…

بیشتر بخوانید »

تشریح مجموعه Speak now 4- دروس نهم تا دوازدهم

کتاب دانش آموز: ۴ در درس های نهم تا دوازدهم از کتاب دانش آموز ۴ مباحث زیر در مکالمات و…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن