به سایت انگلیسی برای همه خوش آمدید

نکات مهم جمله سازی-درس ششم- زمان های آینده

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/6-Sentence Workshop-Future Tenses.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  جمله سازی - درس ششم - تشریح نکات در این قسمت از کارگاههای جمله سازی…

ادامه مطلب

نکات مهم جمله سازی-درس پنجم- گروه واژگان هم ریشه

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/5-Word Family.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  جمله سازی-درس پنجم-تشریح نکات برای موفقیت در مهارت نوشتاری چه در زمینه امتحانات بین المللی و…

ادامه مطلب

نکات مهم جمله سازی-درس چهارم- کار با مترجم گوگل

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/4-google translator.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  جمله سازی-درس چهارم-تشریح نکات پیشرفت و تکامل علوم رایانه ای باعث شده تا هر فردی براساس…

ادامه مطلب

نکات مهم جمله سازی-درس سوم- نکات مترجمی

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/3-Translation notes-1.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود فایل[/button]  جمله سازی-درس سوم-تشریح نکات در مبحث مترجمی نیز نکات جالبی وجود دارد که در ترجمه های…

ادامه مطلب

نکات مهم جمله سازی-درس دوم – زمان های گذشته

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/2-past tenses.part1.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود قسمت اول[/button]  جمله سازی-درس دوم-تشریح نکات-پارت اول [button color="blue" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/2-past tenses.part2.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود قسمت دوم[/button]  جمله سازی-درس…

ادامه مطلب

نکات مهم جمله سازی-درس اول – زمان های حال

دانلود فیلم های آموزشی استاد باقری : [button color="red" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/1-present tenses.part1.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود قسمت اول[/button]  جمله سازی-درس اول-تشریح نکات-پارت اول [button color="blue" size="small" link="http://dl.irteacher.com/movies/SWorkshop/1-present tenses.part2.rar" icon="fa-download" target="true"]دانلود قسمت دوم[/button]  جمله سازی-درس…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
بستن منو