جهت تماس با استاد باقری به یکی از شیوه های زیر اقدام نمایید:

الف : تلگرام – واتساپ : ۰۹۳۹۰۳۷۷۱۳۷

ب : ایمیل : motarjemi.4job@gmail.com

تماس تلفنی با هماهنگی از طریق ارسال پیامک :

۰۹۳۹۰۳۷۷۱۳۷

شروع
ارتباط با استاد باقری
مشاوره در واتساپ
Powered by