تاپ ناچ.سطح یک.یونیت سوم

 تاپ ناچ – سطح یک - یونیت سوم خانواده ی گسترده،خانواده ایلی اهداف درس : اخبار مربوط به خانواده و بستگان توصیف خانواده گسترده مقایسه کردن افراد گفتگو درباره سنت…

ادامه خواندنتاپ ناچ.سطح یک.یونیت سوم